Milotai Napköziotthonos Óvoda

" Hadd fusson a gyermek álmok fuvallatán Csapongva illanó arany lepkék után! Legyen, mint a tavasz, vidám tekintetű, Kis ajka zendüljön, mint égi csöngetyű! Harmatos bokrétát hadd tépjen a mezőn! Hajolj le, csókold meg, öleld szívedre hőn! Becéző szeretet övezze fürtjeit -Töröld le gyöngéden a gyermek könnyeit! " (Pósa Lajos)

Csoportjaink:

Kis-középső csoport

Bunnáné Nagy Tímea

Intézményvezető, óvodapedagógus


Wachteinheim Csilla

pedagógiai asszisztens


Fóriné Nyilas Ramóna

dajka


Nagy- középső csoport

Nagyné Horváth Erzsébet

 óvodapedagógus


Oláh Éva

óvodapedagógus 


Ombodi Péterné

dajka 

Tájékoztató tanköteles korú gyermekek szülei számára


A 2021/2022. tanév vonatkozásában kérelmezhetik a szülők a 2021. augusztus 31-ig a hatodik életévüket betöltő gyermekük esetében a tankötelezettség kezdési időpontjának a módosítását, a kérelmeket 2021. január 1. napjától 2021. január 15. napjáig lehet majd benyújtani , az ezt követően benyújtott kérelmeket az Oktatási Hivatalnak nem áll módjában elbírálni.

Beiratkozás időpontja

2021. április

Szünetek időpontjai

Téli szünet:

2020. december 24. - 2021. január 4.